image
image
Het werk van de Russische kunstenaar Malevich, overstijgt het figuratieve, verhalende, benoembare om terecht te komen in een abstracte dimensie van zowel mathematische als artistieke begrippen, zoals verhoudingen, dimensionering, modulering, evenwicht, compositie etc... Met suprematie bedoelde hij de overheersing van het zuivere emotionele beleven in de kunst.

Wij trachten eveneens die abstractie, overstijging te bereiken in onze ontwerpen, immer startend vanuit een functionele analyse van het programma en de omgeving, samen met een artistieke visie, om te kunnen resulteren in een authentiek concept dat steeds gelinkt blijft aan inhoud & plaats.